Dupuytrenova kontraktúra (fibromatóza palmárnej fascie alebo benigna neoplastická fibromatóza) je nezhubné, chronické a invalidizujúce ochorenie, ktoré typicky postihuje palmárnu aponeurózu dlane ruky. Aponeuróza je tenká väzivová blana uložená pod kožou, ktorú si možno predstaviť ako vejár väzivových vlákien v dlani. Jej funkciou je mechanické spevnenie dlane a ochrana hlbokých štruktúr – šliach, nervov a ciev.

Ochorenie je charakterizované tvorbou uzlov a kontrahujúcich pruhov v dlani z myofibroblastov, ktoré postupne zapríčiňujú stuhnutie kĺbov a progresívne funkčné postihnutie ruky. Najčastejšie je postihnutý 4. a 5. prst. U približne poloviny pacientov je postihnutie obojstranné, pri jednostrannom náleze je viac postihnutá pravá ruka. Nejedná sa o ochorenie šliach. Fibromatóza sa môže občas vyskytovať aj na hornej ploche PIP alebo MCP kĺbov (tzv. knuckle pads, Garrodove uzly), taktiež na penise (morbus Peyronie) a na ploskách nôh (morbus Ledderhose).

Ochorenie postihuje prevažne bielu rasu, častejší výskyt bol zaznamenaný v severských krajinách („choroba Vikingov“). Ochorenie postihuje cca 3-6% populácie, častejšie mužov okolo 50. roku života.

Príčina vzniku tohto ochorenie nie je úplne objasnená. Rizikovými faktormi sú rodinná zaťaž – dedičnosť, alkohol, cukrovka, epilepsia, fajčenie, obezita, reumatoidná artritída a dlhodobá ťažká manuálna práca. Čím v mladšom veku ochorenia začne, tým má horšiu prognózu.