Uzdička je kožná duplikatúra, ktorá spája predkožku s vrcholom žaluďa. Ak je tento väzivový pruh idúci od ústia močovej trubice na predkožku krátky, môže sa pri stiahnutí predkožky neúmerne napnúť a tak ohýbať žaluď. Uzdička je veľmi citlivá a k jej prvotnému poraneniu – natrhnutiu dochádza zvyčajne pri nástupe sexuálnej aktivity chlapca. Natrhnutie je bolestivé a je často sprevádzané silným krvácaním. Krátka uzdička penisu predstavuje problém, ktorý môže žaluď ťahať do takej miery, že penis má zahnutý tvar. Preto krátka uzdička penisu zvyčajne spôsobuje nepríjemnú až bolestivú erekciu a môže byť tiež aj príčinou predčasnej ejakulácie.

Ak ide o vrodený stav, môže byť u detí príčinou porúch vývoja penisu a žaluďa penisu.