Popis výkonu:

 Dnes je návšteva piercingového štúdia bežnou záležitosťou, napriek tomu je však veľmi dôležité si piercing alebo tunel najskôr poriadne rozmyslieť. Niektoré veci totiž nemožno vziať späť bez následkov.

V poslednom období sa preto zvyšuje dopyt po chirurgických korekciách neestetických jaziev, dierok a deformít po piercingu a vzniknutých deformácií uší po odstránení tunelov.

Predoperačná príprava:

 Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu. U väčších a rozsiahlych korekciách odporúčame pre možnosť zvýšeného krvácania pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

 Operácia sa plánuje vždy individuálne podľa lokálneho nálezu. Vykonáva sa v miestnom znecitlivení alebo celkovej anestéze.

Pooperačná starostlivosť:

 V pooperačnom období treba vzhľadom na rozsah počítať s výskytom bolestí, opuchu a krvácania.

Komplikácie operácie:

 Zväčša sa obmedzujú len na mierne pooperačné bolesti, pretrvávajúci opuch a prejavy krvácania. Treba si uvedomiť, že ak dôvodom vzniku hypertrofickej alebo keloidnej jazvy je genetická predispozícia, dosiahnutie výrazného estetického zlepšenia nie je garantované.