Popis výkonu:

 Napriek maximálnemu úsiliu operatéra, sa jazva nie vždy zhojí podľa predstáv pacienta. Za určitých okolností sa rana hojí hypertrofickou alebo keloidnou jazvou v závislosti od mnohých faktorov ako napr.: vrodená – rasová predispozícia, anatomická oblasť jazvy, mechanizmus vzniku poranenia (rezné, tržné, tržnozhmoždené, popálenina, prítomnosť cudzieho materiálu atď.), výskyt pooperačných komplikácií (hnisanie, nekróza atď.), spôsob atraumatického operovania, správneho vedenia rezu, dodržiavanie pooperačných doporučení. Vyzrievanie jazvy je dlhotrvajúci proces, preto sa čiastočne dá ovplyvniť zvonku, a to bezprostrednou pooperačnou starostlivosťou o jazvu (aplikácia silikónových náplastí a gélov na jazvu, tlakové masáže, aplikácia kortikosteroidu do jazvy, laserterápia). Ak napriek adekvátnej pooperačnej starostlivosti dôjde k vzniku esteticky neprijateľnej jazvy, je indikovaná chirurgická korekcia.

Predoperačná príprava:

 Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu. U väčších a rozsiahlych jaziev odporúčame pre možnosť zvýšeného krvácania pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

 Operácia sa plánuje vždy individuálne podľa lokálneho nálezu. Vykonáva sa v miestnom znecitlivení alebo celkovej anestéze.

Pooperačná starostlivosť:

 V pooperačnom období treba vzhľadom na rozsah počítať s výskytom bolestí, opuchu a krvácania.

Komplikácie operácie:

 Zväčša sa obmedzujú len na mierne pooperačné bolesti, pretrvávajúci opuch a prejavy krvácania. Treba si uvedomiť, že ak dôvodom vzniku hypetrofickej alebo keloidnej jazvy je genetická predispozícia, dosiahnutie výrazného estetického zlepšenia nie je garantované.