Popis výkonu:

 Nos predstavuje dominantnú časť tváre a každý čo i len najmenší zásah spôsobuje pomerne výraznú a mnohokrát nezvratnú zmenu vo výzore tváre. Aby operačný zákrok priniesol požadovaný estetický výsledok s prirodzeným a harmonickým výzorom tváre je preto nutné ho podrobne prekonzultovať s operatérom. Samotná voľba operačného prístupu a technika závisí od individuálnych predispozícií pacienta, väčšina zákrokov však spočíva v odstránení hrboľu nosa, v zmenšení a zúžení nosovej špičky, v skrátení dĺžky nosa, či v korekcii vychýlenia nosovej priehradky. Väčšina korekčných operácií nosa sa vykonáva až po ukončení rastu nosa (tzn. po 18. roku života). Výnimkou sú iba operácie zamerané na odstránenie funkčnej poruchy, alebo na zlepšenie dýchania. Pochopiteľne korekcia nosa ako každý chirurgický zákrok vyžaduje od pacienta adekvátnu ochotu spolupracovať a prísne sa riadiť pokynmi lekára v pooperačnom období. Definitívny efekt je možno očakávať až po niekoľkých mesiacoch v závislosti od typu operácie (pri kompletnej rekonštrukcii tzn. asi 6 mesiacov).

Predoperačná príprava:

 Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu, na koži a sliznici nosa nesmie byť akýkoľvek prejav zápalového ochorenia. Večer pred operáciou je nutné nos vyčistiť, vystrihať chĺpky a vypláchnuť nosovú dutinu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

 Operačný prístup sa plánuje vždy individuálne podľa lokálneho stavu. Prevažne sa volí prístup cez nosové vchody, takže jazva v pooperačnom období nie je viditeľná. Len v zriedkavých prípadoch sa používa kožný rez medzi nosovými vchodmi za účelom korekcie špičky nosa. Operácia mäkkých častí sa vykonáva v miestnom znecitlivení, avšak pri kompletnej rekonštrukcii nosa sa odporúča anestézia celková.

Pooperačná starostlivosť:

 V závislosti od typu operácie treba v pooperačnom období počítať s výskytom modrín a opuchu. Po korekciách kostenej časti nosa sa po operácii prikladá sadrová (termoplastová) dlažka za účelom stabilizácie štruktúr počas nasledujúcich 2 týždňov. Ďalej sa do nosových vchodov na 2 dni zavádza tamponáda, čím je počas tohto obdobia znemožnené dýchanie nosom. Následné kontroly u lekára sa plánujú v týždňových intervaloch. Dôležité je hlavne udržať hygienu v nosových vchodoch (čistenie nosa peroxidom vodíka a aplikácia antibiotickej masti) a vystríhať sa pred mechanickým poškodením nosa. Po 3 týždňoch je možné začať s masírovaním a uvoľňovaním kože v oblasti chrbta nosa.

Komplikácie operácie:

 Pri dodržiavaní všetkých pokynov sú veľmi zriedkavé. Zväčša sa obmedzujú len na mierne pooperačné bolesti, pretrvávajúci opuch a prejavy zvýšeného krvácania. Niekedy sa po operácii vyskytnú miesta so zníženou citlivosťou, ktorá sa však počas niekoľkých týždňov až mesiacov spontánne prinavráti.