Popis výkonu:

Vpáčenie bradaviek je spôsobené skrátenými mliekovodmi. Mnohokrát ide o vrodenú chybu, avšak príčinou ich vzniku môže byť aj kojenie, pokles prsníka v priebehu starnutia, karcinóm prsníka a iné zápalové ochorenie. Vpáčenie bradaviek sa môže objaviť prechodne aj v puberte u dospievajúcich dievčat, problém sa však zvykne upraviť po ustálení vývoja prsníka.

Existuje niekoľko operačných techník, ktoré môžeme rozdeliť na tie, ktoré mliekovody prerušujú a tie, ktoré mliekovody zachovávajú. Výhodou operácií s prerušením mliekovodov je výrazné vylepšenie projekcie bradavky a dosiahnutie trvalého efektu, naopak nevýhodou je preťatie mliekovodov, ktoré môže ovplyvniť budúce kojenie. U zákrokov s ponechaním mliekovodov je pomerne vysoká pravdepodobnosť recidívy vpáčenia, často pri nich nie je ani možné dosiahnuť uspokojivú projekciu bradavky.

O operácii vpáčených bradaviek môže uvažovať každá žena, ktorá má jednu alebo obe bradavky v úrovni dvorca alebo pod ním. Korekcia bradaviek nie je vhodná u kojacich žien, alebo žien ktoré ukončili kojenie v nedávnej dobe. Žena, ktorá plánuje v budúcnosti otehotnieť, musí byť informovaná o rizikách súvisiacich s touto operáciou.

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

Operácia sa vykonáva sa v miestnom znecitlivení. Plánuje sa vždy individuálne podľa lokálneho nálezu.

Pri zákroku s prerušením mliekovodov sa chirurgicky odstránia skrátené väzivové štruktúry, následne sa bradavky povytiahnu a po dobu 14 dní sa špeciálnymi chirurgickými špendlíkmi alebo silikónovým drénom fixujú.

Pri technikách s ponechaním funkčnosti mliekovodov sa narezáva okolie bradavky a prsného dvorca, následne sa uvoľnené tkanivo zošije do požadovaného tvaru.

Pooperačná starostlivosť:

V pooperačnom období treba vzhľadom na rozsah počítať s výskytom bolestí, opuchu a krvácania. Sprchovanie je možné po 3-5 dňoch. Stehy sa odstraňujú za 10-14 dní. Štyri týždne po operácii sa na operovanom prsníku nosia prsné vložky, ktoré chránia bradavku pred tlakom podprsenky.

Komplikácie operácie:

Komplikácie po korekcii vpáčených bradaviek nebývajú časté. Zväčša sa obmedzujú len na mierne pooperačné bolesti, pretrvávajúci opuch a prejavy krvácania. Vo výnimočných prípadoch sa môže objaviť prechodná alebo trvalá znížená citlivosť bradavky, ešte raritnejšou komplikáciou je odumretie bradavky s nutnosťou jej následnej rekonštrukcie, vznik hypertrofickej alebo keloidnej jazvy, alebo cysty v jazve.