Pokiaľ ste sa rozhodli tetovanie odstrániť, je potrebné zvážiť všetky riziká pri rôznych metódach jeho odstraňovania. Žiadna z uvedených metód nezaručí odstránenie tetovania bez následkov.

CHIRURGIA

Popis:
Odstránenie tetovanie vyrezaním (excíziou) s následným presným zošitím okrajov rany.

Indikácia:
Tetovanie na malej ploche

Nevýhody a riziká:
Jazva

LASER

Popis:
Pigment tetováže absorbuje laserové svetlo prístroja, ktoré sa v danom mieste mení na teplo a toto spôsobí deštrukciu pigmentu. Takto deštruovaný pigment sa postupne absorbuje imunologickými pochodmi tela človeka.

Indikácia:
Tetovanie na malej aj veľkej ploche

Nevýhody a riziká:
Jazva, vznik hypopigmentácií alebo hyperpigmentácií, potreba opakovaných aplikácií, cena.

BRÚSENIE

Popis:
Obrúsenie vrchných vrstiev kože (dermabrázia) s tetovážou pomocou laserového svetla alebo diamantovej brúsky.

Indikácia:
Tetovanie na malej aj veľkej ploche

Nevýhody a riziká:
Jazva, vznik hypopigmentácií alebo hyperpigmentácií.

LEPTANIE

Popis:
Odstránenie pomocou rôznych chemikálií

Indikácia:
Tetovanie na malej aj veľkej ploche

Nevýhody a riziká:
Jazva, vznik hypopigmentácií alebo hyperpigmentácií, poleptanie, slabá účinnosť.