RFA – RÁDIOFREKVENČNÁ ABLÁCIA
EVLA – ENDOVENÓZNA LASEROVÁ ABLÁCIA.

Popis výkonu:

Kŕčové žily (varixy) postihujú viac ako tretinu populácie. Podstatne častejšie sa vyskytujú u žien a ich frekvencia narastá s pribúdajúcim vekom pacientov. Okrem genetickej predispozície majú zodpovednosť za vznik kŕčových žíl aj iné rizikové faktory, ku ktorým môžeme zaradiť užívanie hormonálnej antikoncepcie, tehotenstvo, obezitu, nedostatok pohybu, dlhodobé státie alebo sedenie.
Medikamentózna liečba je len podporná, zmierni subjektívne ťažkosti, posilní žilovú stenu, ale kŕčové žily po nej nezaniknú. V menej závažných prípadoch je možné odstrániť kŕčové žily skleroterápiou. Pri nefunkčnosti hlavných povrchových žilových kmeňov (tzv. reflux v malej alebo veľkej skrytej žile) sa v súčasnosti preferuje ich odstránenie laserom alebo rádiofrekvenciou. Najzávažnejšie prípady žilovej nedostatočnosti je nutné aj v súčasnosti riešiť konvenčným chirurgickým zákrokom.
Naše pracovisko ponúka komplexnú škálu výkonov pri nefunkčnosti hlavných kmeňov najmodernejšou prístrojovou technikou na báze rádiofrekvencie systémom VNUS Closure Fast, alebo použitím najnovšieho typu lasera s vlnovou dĺžkou 1470nm tzv. metóda EVLA.

Predoperačná príprava:

Pred zákrokom je nutné absolvovať ultrasonografické vyšetrenie povrchového a hlbokého žilového systému, ktoré vykoná ošetrujúci lekár. Podrobné zmapovanie možných zdrojov refluxu a ich odstránenie je pre výsledný efekt operácie zásadnou podmienkou.
Samotná operácia v lokálnej anestézii nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

K najmodernejším a zároveň najšetrnejším metódam liečby varixov patrí rádiofrekvenčná ablácia žilových kmeňov systémom VNUS Closure Fast. Princípom tohto zákroku je vyvolanie teploty 100-120 stupňov priamo vo vnútri nefunkčnej skrytej žily pomocou katétra, ktorý je spojený s generátorom produkujúcim rádiofrekvenčné vlnenie. Teplotou dochádza k poškodeniu žilovej steny a k jej rýchlemu uzatvoreniu. Do nášho portfólia sme zahrnuli aj laser s vlnovou dĺžkou 1470nm. Tento typ lasera pomocou radiálneho vlákna emituje laserovú energiu pohlcovanú vodou. To umožňuje veľmi účinne spôsobiť deštrukciu endoteliálnych buniek, ale aj hlbších vrstiev žilovej steny a následne spôsobiť jej väzivovú prestavbu s kompletným uzáverom. Týmto typom lasera je možné uzatvárať aj žily väčšieho diametra. Pri zákroku sa používa podstatne menšia energia ako pri starších typoch lasera a teplota na cirkulárnom konci katétra taktiež nepresahuje 120 stupňov. Poškodenie okolitých tkanív je takýmto spôsobom eliminované.
Pri obidvoch typoch zákrokov sa katéter zavádza pomocou punkčnej ihly bez nutnosti použitia väčších rezov. Celý zákrok prebieha pod ultrazvukovou kontrolou v lokálnej (tumescentnej) anestézii, ktorej princíp spočíva v aplikácii studeného fyziologického roztoku spolu s anestetikom do okolia žilového kmeňa. Roztok žilu schladí a zabráni tepelnému poškodeniu okolitých tkanív. Anestetikum obsiahnuté v roztoku zabráni vnímaniu bolesti. Počas operácie kŕčových žíl – varixov je pacient pri vedomí a komunikuje s ošetrujúcim lekárom. Cieľom zákroku je kompletné vyradenie nefunkčného úseku kmeňa veľkej alebo malej skrytej žily (ich tzv. „zatavenie“). Po niekoľkých dňoch dochádza k normalizácii odtoku žilovej krvi z podkožia a kože dolnej končatiny. Kmeňové varixy sa po odstránení zdroja refluxu postupne retrahujú až uzatvárajú. Zákrok je v niektorých prípadoch potrebné doplniť o sklerotizáciu. Ak sú kmeňové varixy rozsiahle, je ich vhodné chirurgicky odstrániť (pre zlepšenie kozmetického efektu) z malých rezov.

Pooperačná starostlivosť:

Klientovi je na končatinu aplikovaná kompresívna pančucha alebo obväz a je ihneď po zákroku vyzvaný ku chôdzi. Po 1-2 hodinách odchádza domov. K bežnej fyzickej aktivite sa môže vrátiť na druhý deň. Väčšia záťaž je možná po 2-3 týždňoch. O definitívnej podobe pooperačnej aktivity vždy rozhoduje ošetrujúci lekár.
Kontrolné vyšetrenie klient absolvuje 1-2 dni po zákroku. Ďalšia kontrola je indikovaná individuálne ošetrujúcim lekárom. Klient nosí elastickú pančuchu prvých 3-4 dní aj cez noc, ďalšie 2 týždne cez deň.

Komplikácie operácie:

Riziká zákroku nie sú veľké. Je možný výskyt hematómu, ktorý sa vstrebáva bez vedľajších následkov. Pacient môže pociťovať prechodne povrchové pálenie a bolestivosť najmä v miestach, kde je žila umiestnená tesne pod kožou. V týchto prípadoch dobre účinkujú nesteroidné antireumatiká (napr. Ibalgin, Ibuprofen). Zápal v rane sa vyskytuje veľmi zriedkavo, väčšinou nevyžaduje liečbu antibiotikom. Tvorba pigmentácií a drobných cievok v okolí rany sa objavuje u 5% klientov. V prípade akýchkoľvek nežiaducich reakcií je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára.

Upozornenie:

Žilové ochorenie je podobne ako vysoký tlak chronické a progresívne ochorenie, takže pravdepodobnosť tvorby nových varixov je vysoká.