Popis výkonu:

 Okraj zarasteného nechta môže dráždiť nechtový val natoľko, že mnohokrát môže vyústiť v bolestivý nehojaci sa zápalový proces. Chirurgické odstránenie časti nechtovej platničky kombinované často s plastikou nechtového valu je jediný spôsob ako zbaviť pacienta nepríjemných problémov.

Predoperačná príprava:

 Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu.

Operácia:

 Operácia sa plánuje vždy individuálne podľa lokálneho nálezu na nechte a nechtovom vale. Vykonáva sa v miestnom znecitlivení.

Pooperačná starostlivosť:

 V pooperačnom období treba počítať s výskytom bolestí a prejavov zvýšeného krvácania.

Komplikácie operácie:

 Sú veľmi zriedkavé. Zväčša sa obmedzujú len na mierne pooperačné bolesti, pretrvávajúci opuch a prejavy zvýšeného krvácania. Ochorenie často recidivuje.