Popis výkonu:

Kondylómy sú neestetické vírusové bradavice, obvykle prenášané pohlavným stykom s maximom výskytu v okolí genitálu a konečníka. Nezriedka môžu aj krvácať. Ide o dotykom prenášané pohlavné ochorenie a samotné kondylómy sú zdrojom miliónov vírusov.

Predoperačná príprava:

 Zákrok nevyžaduje zvláštnu prípravu. Pred zákrokom je potrebné si oholiť ochlpenie v okolí kondylómov. Pred zákrokom je potrebné sa vymočiť.

Operácia:

Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii alebo celkovej anestézii podľa rozsahu ochorenia. Spočíva buď v excochleácii (menšie kondylómy) alebo v excízii kondylómov aj s postihnutou kožou (väčšie kondylómy). Pri mnohopočetných kondylómoch na predkožke je vhodná aj obriezka.

Pooperačná starostlivosť:

Po zákroku je potrebné miesto zákroku denne dezinfikovať až do zahojenia roztokom Betadinu a mazať Framykoinom alebo inou antibakteriálnou masťou, aby nedošlo k sekundárnej infekcii rany.

Komplikácie operácie:

Sú zriedkavé. Môže sa objaviť zápal operačnej rany, krvácanie alebo drobné podliatiny, ktoré sa spontánne obvykle vyhoja.

Z etických dôvodov sú fotografie pooperačných výsledkov dostupné iba na vyžiadanie priamo na recepcii kliniky.