Popis výkonu:

Šľachy ohýbačov prstov (flexorov) prebiehajú v tzv. šľachových pošvách. Chronickým preťažovaním, opakovanou traumatizáciou, alebo po prekonaní zápalu môže prísť k zdureniu steny šľachovej pošvy a následne aj šľachy, ktoré tak môže obmedziť jej pohyb pod pútkom. V počiatočných štádiách sa ochorenie prejavuje hlavne bolesťou pri ohýbaní a naťahovaní prstov, ktorá sa môže lokalizovať až do kĺbu prstu. Neskôr začína bolestivé lúpanie – preskakovanie prstu pri jeho naťahovaní a ohýbaní. Pri typickom klinickom obraze je možné „zaseknutý prst“ uvoľniť len násilím a s bolesťou. V dlani na šľache ohýbača možno často nahmatať bolestivú zatvrdlinu pohybujúcu sa spoločne so šľachou.

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

Operačný zákrok sa prevádza najčastejšie v miestnom alebo zvodovom znecitlivení. Znecitlivejúca látka sa teda aplikuje injekčne priamo do miesta operácie. Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, táto operácia sa vykonáva pri zaškrtení hornej končatiny manžetou. Táto manžeta môže pri dlhšie trvajúcej operácii spôsobiť bolesť tak, že je nutné ju uvoľniť ešte pred koncom operačného zákroku. Pri samotnej operácii sa pozdĺžne pretína šľachová pošva a pútko s následným odstránením malej časti šľachovej pošvy v oblasti zdurenia. Tým sa obnoví voľný pohyb šľachy a opuch šľachy sa postupne vstrebe.

Pooperačná starostlivosť:

Pri bolesti analgetiká. Pooperačne je nutná zvýšená poloha (elevácia) operovanej končatiny, ktorá zmierňuje bolesť a zmenšuje opuch. Okamžite po operácii je možné pozorovať obnovenie pohybu šľachy bez „preskakovania“.

Komplikácie operácie:

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu). Väčšie riziko komplikácii majú samozrejme pacienti, nedodržujúci pokyny lekára v pooperačnom období.

Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predlžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, použité lieky alebo na šicí a obväzový materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.

Medzi špecifické komplikácie môžeme zaradiť zriedkavé poškodenie nervu alebo jeho drobných vetiev spôsobujúce poruchu kožnej citlivosti, bolestivosť jazvy. Vylúčiť nemožno ani recidívu obtiaží pri nadmernom jazvení a tvorbe zrastov v mieste zákroku. Po operácii niekedy pozorujeme zhoršenie chronického zápalu šľachových obalov, čo sa môže prejaviť obmedzením pohyblivosti prstov a bolesťou pri ich pohybe.