Operácia syndrómu karpálneho tunela

Popis výkonu:

Syndróm kanála zápästia (karpálny kanál) vzniká, keď dochádza k stlačeniu (kompresii) stredového nervu (n. medianus). Môže ho zapríčiniť každý stav, pri ktorom dochádza k zúženiu kanála, jeho opuchu alebo k zadržiavaniu tekutín v kanáli. Tlačiť na stredový nerv môžu často rôzne deformácie zápästia po zlomeni­nách alebo ťažkom pomliaždení, alebo nádory (lipómy, gangliá). Vyšší výskyt sa popisuje u ľudí manuálne ťažko pracujúcich (vibračné stroje), u obéznych ľudí a alkoholikov, ľudí liečených na cukrovku, reumatoidnú artritídu, hypotyreózu, zlyhanie obličiek, amyloidózu, Pagetovu chorobu atď. Príčina vzniku tohto ochorenia je však mnohokrát nejasná (idiopatická).

Predoperačná príprava:

Operácia nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia:

Operačný zákrok sa prevádza najčastejšie v miestnom. Znecitlivejúca látka sa teda aplikuje injekčne priamo do miesta operácie v oblasti dlaňovej strany zápästia a dlane. Aby sa zabránilo krvácaniu počas operácie, táto operácia sa vykonáva pri zaškrtení hornej končatiny manžetou. Táto manžeta môže pri dlhšie trvajúcej operácii spôsobiť bolesť tak, že je nutné ju uvoľniť ešte pred koncom operačného zákroku. Pri samotnej operácii sa pomocou pozdĺžneho rezu v dlani pretína priečny väz v oblasti zápästia pod ktorým prechádza stlačený nerv (nervus medianus). Niekedy sa k výkonu pripojuje aj odstránenie zhrubnutých šľachových obalov (synovectomia).

Viac informácií nájdete na www.karpalnytunel.sk

Pooperačná starostlivosť:

Pri bolesti Novalgin každých 6 hodín. Pooperačne je nutná zvýšená poloha (elevácia) operovanej končatiny, ktorá zmierňuje bolesť a zmenšuje opuch. Krátko po operácii (prvý alebo druhý pooperačný deň) je možné očakávať výraznú úľavu. Ostatné obtiaže by mali odznieť za niekoľko týždňov až mesiacov po operácii, v závislosti od toho v akom pokročilom štádiu poškodenia sa nerv nachádzal pred operáciou. Ak je nerv postihnutý nezvratne, k plnému návratu funkcie nedôjde.

Komplikácie operácie:

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu). Väčšie riziko komplikácii majú samozrejme pacienti, nedodržujúci pokyny lekára v pooperačnom období.

Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predlžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, použité lieky alebo na šicí a obväzový materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.


 

Objednajte sa