Transplantácia vlasov

Popis výkonu:

Mnoho ľudí väčšinou v strednom veku má problémy s vypadávaním vlasov. Týka sa to hlavne mužskej časti populácie, ale niekedy sa problém vyskytne aj u žien. Dôvodom sú rôzne vplyvy prostredia, hormonálne vplyvy a v konečnom dôsledku aj neznáme príčiny. Pre túto skupinu ľudí existuje vysoko efektívne riešenie - vlasová transplantácia. Technika transplantácie vlasov postupne prešla svojím zákonitým vývojom. Revolúciu prinieslo zavedenie automatizovanej FUE-TRANS-F.E.R. metódy transplantácie vlasov do praxe. Prínosy automatizovanej FUE metódy pre pacientov sú - minimálny diskomfort, žiadny rez skalpelom, žiadne šitie, žiadne jazvy, malé až žiadne riziko komplikácií, veľmi krátka rekonvalescencia, menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom a oveľa prirodzenejší vzhľad po transplantácii než u tradičných stripových metód. V dnešnej dobe je transplantácia vlasov aj preto ambulantný, minimálne invazivný chirurgický zákrok.

Predoperačná príprava:

Pre dosiahnutie najlepších podmienok na vykonanie transplantácie vlasov s ohľadom na možné komplikácie a prežitie vlasových cibuliek je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

Operácia:

Samotná transplantácia vlasov prebieha v niekoľkých fázach:

Pooperačná starostlivosť:

Komplikácie operácie:

Vznik možných komplikácii ako je napr. bolestivosť, možné zvýšené krvácanie či infekcia je minimálny. Po 2 až 8 týždňoch po zákroku časť vlasov vypadne, je to normálny proces, za 2 až 3 mesiace začnú rásť nové vlasy.

Objednajte sa