V počiatočných štádiách sa ochorenie prejavuje hlavne bolesťou pri ohýbaní a naťahovaní prstov, ktorá sa môže lokalizovať až do kĺbu prstu. Neskôr začína bolestivé lúpanie – preskakovanie prstu pri jeho naťahovaní a ohýbaní. Pri typickom klinickom obraze je možné „zaseknutý prst“ uvoľniť len násilím a s bolesťou. V dlani možno často na šľache ohýbača nahmatať bolestivú zatvrdlinu pohybujúcu sa spoločne so šľachou.

Klinické prejavy ochorenia rozdeľujeme do 4 štádií. V prvom štádiu pacient pociťuje iba napätie a bolestivosť. V druhom štádiu sa postupne pridružujú pocity „zasekávania” prsta pri ohýbaní jeho posledných a stredných článkov. V treťom štádiu sa prst zablokuje v určitej polohe, z ktorej ho dokážeme uvoľniť len za pomoci druhej ruky. V poslednom štádiu ostáva prst trvale fixovaný v blokovanej polohe.